Hbg är torsk på unik teknologi

Helsingborg är först i världen med att använda blockkedjeteknologi för att spåra torsk från hav till bord. Många torskar blir det!

Staden köper varje år in cirka 80 ton fisk till skolelever och äldre på vårdboenden. Alla som hanterar torsken krokar arm och delar information. Du kan läsa av en QR-kod och få veta allt om torsken du äter; var och när den fångades, med vilket fångstredskap, hur den transporterats och hur länge. Alla har tillgång till informationen i blocken, vilket gör att oseriösa aktörer sållas bort och risken för fusk minimeras.

Tekniken kan påverka branschen, ge mer hållbara inköp och appliceras på andra områden över hela världen!

Under H22 City Expo den 30 maj-3 juli kan du lära dig mer om denna blockkedjeteknik på innovationsutställningen på Sundstorget.