Var med och skapa framtidens Helsingborg!

Helsingborg storsatsar för att utveckla lösningar på framtidens utmaningar. För att vår stad ska vara en stad att trivas och mår bra i, en stad formad av oss som bor och verkar här. Satsningen kallas H22 och handlar om att utveckla för människor, med människor.

H22 är något som angår oss alla. Det handlar om dig och dina nära och den stad som vi lever i. Det handlar om att söka svar på några svåra frågor. Hur tillgodoser vi de äldres växande behov? Hur ser framtidens skola ut? Hur motverkar vi psykisk ohälsa bland unga? Och hur kan vi öka invånarnas trygghet?

Det handlar om vår välfärd. Och det som behövs är att invånare möts, tänker och engagerar sig tillsammans! Därför bjuder vi in dig och andra helsingborgare för att prata om hur vi utvecklar framtidens Helsingborg.

Läs mer på H22:s webbplats.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?