Lämna synpunkter på Plan för lika möjligheter

Under 2021 har Helsingborgs stad i dialog med andra aktörer tagit fram ett förslag till revidering av Plan för lika möjligheter. Fram till 31 oktober 2021 har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Arbetet för lika möjligheter handlar om att förebygga diskriminering men också om att främja lika möjligheter och säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter. Planen riktar sig först och främst till Helsingborgs stads nämnder, förvaltningar och bolag men vill också involvera och inspirera stadens näringsliv, föreningsliv och invånare att delta i arbetet.

Plan för lika möjligheter utgår ifrån livskvalitetsprogrammet som styr stadens miljö- och folkhälsoarbete.

Lämna dina synpunkter på förslaget till revidering av Plan för lika möjligheter

Just nu är planen ute på remiss för att få in synpunkter och kommentarer som kan göra planen bättre. Vi vill gärna ha kommentarer och synpunkter på de föreslagna åtgärderna.Läs förslaget till revidering av Plan för lika möjligheter (pdf 2 MB).

Saknas någon åtgärd? Vill du lämna synpunkter på förslaget? Skicka ett mejl till kommunstyrelsen@helsingborg.se. Vi vill ha in dina synpunkter senast den 31 oktober 2021.

Remisseminarier med möjlighet att ställa frågor om förslaget arrangeras digitalt:

  • 27 september klockan 15:00-16:00.
  • 5 oktober klockan 15:00-16:00.

Vill du veta mer?

För mer information och anmälan till remisseminarier, kontakta mia.norbergnguyen@helsingborg.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?