Ansökningsprocess

Hur tar Helsingborg stad beslut vilka projekt som ska beviljas hos Visionsfonden? Se ansökningsprocessen nedan. 

Din ansökan går igenom tre olika beredningsgrupper innan ett beslut fattas. Varje grupp läser igenom alla ansökningar och skapar ett beslutsunderlag.

  • Den första beredningsgruppen består av idécoachen och närmaste kollegorna som arbetar med idéutveckling, innovation, kommunikation och digitalisering.
  • Därefter går ansökan vidare till nästa beredningsgrupp som har en representant från varje förvaltning i staden.
  • Sist ut är styrgruppen som tar de slutgiltiga besluten om vilka projekt som ska beviljas. Styrgruppen består av nästan alla direktörer i staden samt Helsingborg stads framtidsledare. Stadsdirektören Palle Lundberg är ordförande.  

När vi väljer att bevilja stöd för ett antal projekt, då utgår grupperna ifrån Visionsfondens kriterier och grundkrav men diskuterar även den potentiella samhällsnyttan. Grupperna ser över vad som är nytt för Helsingborg i varje enskild projekt och om projektet leder till nya samarbeten mellan individer och kollektiv i eller utanför Helsingborg. 

Du blir kontaktad om din ansökan behöver kompletteras eller om vi behöver veta mer om genomförandet av ditt projekt.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?