Föreningsfonden

Har din förening eller stiftelse en innovativ och nyskapande idé , stor eller liten, som kan gynna Helsingborgs föreningsliv och invånare? Ser ni nya möjligheter genom samarbeten med andra aktörer? Då kan ni söka pengar ur Föreningsfonden och på så sätt vara en del av stadens utveckling och stadsmässan H22 City Expo.

En miljon kronor har avsatts ur H22:s budget för att låta föreningar och stiftelser i Helsingborg arbeta med utmaningar för att utveckla framtidens föreningsliv. Pengarna ska delas ut till organisationer som har innovativa och nyskapande idéer som bottnar i ett eller flera av de globala målen. Projekten som beviljas stöd kommer att visas upp i någon form i samband med stadsmässan H22 City Expo under sommaren 2022. Läs mer om de globala målen på globalamalen.se.

Beloppet som kan sökas behöver vara inom fondens budget på 1 miljon kronor. De inkomna ansökningarna behandlas av en beslutsgrupp som består av representanter för H22 samt stadens förvaltningar och bolag.

Deadlines för ansökan 2021

  • 19 september
  • 17 oktober
  • 14 november
  • 11 december

Behöver ni hjälp med er ansökan?

Ni kan boka ett coachningsmöte med Föreningsfonden. Det gör ni genom att skicka ett mejl till foreningsfonden@helsingborg.se. Tänk på att ni måste bifoga ett utkast på er ansökan för att kunna boka ett coachningsmöte. Detta för att ni ska få så bra coachning som möjligt.

Här hittar ni frågorna som ni ska besvara på i utkastet.
Kopiera in frågorna i ett Word-dokument och besvara dem där. Bifoga sedan dokumentet i mejlet till oss.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?