Får jag använda stödet jag får av Visionsfonden som lön?

Medel från Visionsfonden får inte primärt gå till lön eller ersättning för nedlagd arbetstid. Det viktiga är projektets innehåll och stödet ska inte skapa ekonomisk vinst som gynnar den enskilda projektgruppen utanför projektets ramar. Stöd från Visionsfonden till privatperson behandlas som skattefritt stipendium och ska inte kunna likställas med löneutbetalning. Att delar av stödet används för att göra det möjligt att arbeta med projektet är däremot okej.