#kidsedition

Under 2021 kommer satsningen #kidsedition äga rum. #kidsedition erbjuder föreningar och organisationer ett stöd på 5 000 kronor till barngrupper mellan 7-15 år för att ge sin vision av hur Helsingborg kan se ut 2035. Målet är att barnen ska känna framtidstro och växa upp med vetskapen att de kan påverka staden och sin egen framtid.

Hur tror du att Helsingborg kommer att se ut år 2035?

Föreningar och organisationer kan ansöka om 5 000 kronor som ska användas för att tillsammans med en barn- och ungdomsgrupp (7-15 år) arbeta fram en prototyp (modell) på barnens vision om Helsingborg 2035.

Denna prototyp kan vara nästintill vad som helst; en robot, kottar med glitter, en ljud- eller videoinspelning eller en större fysisk installation. Barnens fantasi, tankar och drömmar sätter gränserna för vad deras prototyp ska vara.

Själva skapandet av prototyperna kan göras på många olika sätt – som en aktivitetsdag för barn och föräldrar, som en fristående ”kurs”, som en delaktivitet på en kurs/träning/etc. Det är upp till varje föreningen att bestämma och enda kravet är att det är barnens tankar, idéer och drömmar som är i fokus.

Det enda kravet är att den ska handla om hur barnen drömmer, hoppas och vill att Helsingborg är år 2035 och att den är i ett format att den kan visas upp på den gemensamma utställningen i april 2021. Läs mer om #kidsedition på H22:s webbplats.

Vi förlänger ansökningstiden för Kids Edition!

Responsen på Kids Edition har varit positiv men eftersom många föreningar och organisationer inte kan ha igång sin verksamhet som vanligt har vi bestämt oss för att förlänga ansökningstiden och även skjuta på hela tidplanen och flytta fram den gemensamma utställningen på Tryckeriet till hösten 2021. Vi håller er uppdaterade på de nya datumen så snart vi har dem klara vilket kommer bli efter årsskiftet. 

Ta hand om varandra, ha en fin jul så hörs vi 2021! 

Ansök om ekonomiskt stöd för er prototyp

För att få ekonomiskt stöd till prototypen behöver er förening eller organisation skicka in en intresseanmälan med ett förslag på en idé till prototypen.

Personen som tar emot stödet ska vara 18 år och uppåt. Stödet betalas ut i januari 2021. I april samma år kommer alla prototyper samlas ihop och visas upp under en grupputställning på Tryckeriet. Läs mer om aktivitetshuset Tryckeriet.

Efter sista ansökningsdag kommer en arbetsgrupp med representanter från stadsledningsförvaltningen och H22 att välja ut 20 ansökningar som får stöd. Urvalet kommer att baseras på att säkerställa att grupper med barn och ungdomar från olika åldrar, stadens olika stadsdelar och föreningar inom olika verksamhetsområden representeras.

Ansök om pengar för er prototyp

Viktiga datum

Uppdaterad information angående sista ansökningsdag, besked om stöd och när stödet delad ut kommer i januari 2021.

Er prototyp visas upp på stadsmässan H22

Under stadsmässan H22 sommaren 2022 kommer barnens idéer och prototyper ligga till grund för ett hackathon som Visionsfonden arrangerar. Visionsfonden är Helsingborgs unika pengapott och gratis coachningsprogram för den som har modiga nytänkande idéer och drömmar hur Helsingborg kan bli roligare, smartare eller mer inkluderande. Läs mer om Visionsfonden.

Hackathonet kommer dela ut en miljon kronor på 31 dagar till projekt baserade på barnens prototyper. Deltagande på hacklathonet kan till exempel vara arkitekter, konstnärer, programmerare, entreprenörer eller designers. Projekten kommer stärka Helsingborg som en kreativa och innovativ stad.

Stadsmässan H22 H22 är Helsingborg stads stora välfärdssatsning för att utveckla morgondagen lösningar för ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. Läs mer på H22:s webbplats.