#kidsedition

Under våren 2021 kommer satsningen #kidsedition äga rum. En satsning som drivs av H22 och Visionsfonden i Helsingborg stad. #kidsedition erbjuder föreningar och organisationer ett stöd på 5 000 kronor till barngrupper mellan 7-15 år för att ge sin vision av hur Helsingborg kan se ut 2035. Målet är att barnen ska känna framtidstro och växa upp med vetskapen att de kan påverka staden och sin egen framtid.

Hur tror du att Helsingborg kommer att se ut år 2035?

Föreningar och organisationer kan ansöka om 5 000 kronor som ska användas för att tillsammans med en barn- och ungdomsgrupp (7-15 år) arbeta fram en prototyp (modell) på barnens vision om Helsingborg 2035.

Denna prototyp kan vara nästintill vad som helst; en robot, kottar med glitter, en ljud- eller videoinspelning eller en större fysisk installation. Barnens fantasi, tankar och drömmar sätter gränserna för vad deras prototyp ska vara.

Själva skapandet av prototyperna kan göras på många olika sätt – som en aktivitetsdag för barn och föräldrar, som en fristående ”kurs”, som en delaktivitet på en kurs/träning/etc. Det är upp till varje föreningen att bestämma och enda kravet är att det är barnens tankar, idéer och drömmar som är i fokus.

Det enda kravet är att den ska handla om hur barnen drömmer, hoppas och vill att Helsingborg är år 2035 och att den är i ett format att den kan visas upp på den gemensamma utställningen i april 2021. Läs mer om #kidsedition på H22:s webbplats.

Ansök om ekonomiskt stöd för er prototyp

För att få ekonomiskt stöd till prototypen behöver er förening eller organisation skicka in en intresseanmälan med ett förslag på en idé till prototypen.

Personen som tar emot stödet ska vara 18 år och uppåt. Stödet betalas ut i januari 2021. I april samma år kommer alla prototyper samlas ihop och visas upp under en grupputställning på Tryckeriet. Läs mer om aktivitetshuset Tryckeriet.

Efter sista ansökningsdag, som är den 20 november 2020, kommer en arbetsgrupp med representanter från stadsledningsförvaltningen och H22 att välja ut 20 ansökningar som får stöd. Urvalet kommer att baseras på att säkerställa att grupper med barn och ungdomar från olika åldrar, stadens olika stadsdelar och föreningar inom olika verksamhetsområden representeras.

De grupper som beviljats stöd meddelas senast 4 december 2020 och får då även utförligare information.

Ansök om pengar för er prototyp

Viktiga datum

  1. Sista ansökningsdag: 20 november 2020
  2. Besked om ni får stöd: 4 december 2020
  3. Stödet delas ut: januari 2021
  4. Alla prototyperna samlas ihop och visas upp under en grupputställning på Tryckeriet: april 2021. En utställning av prototyperna kommer ske igen under sommaren 2022 – juni/juli 2022.

Er prototyp visas upp på stadsmässan H22

Under stadsmässan H22 sommaren 2022 kommer barnens idéer och prototyper ligga till grund för ett hackathon som Visionsfonden arrangerar. Visionsfonden är Helsingborgs unika pengapott och gratis coachningsprogram för den som har modiga nytänkande idéer och drömmar hur Helsingborg kan bli roligare, smartare eller mer inkluderande. Läs mer om Visionsfonden.

Hackathonet kommer dela ut en miljon kronor på 31 dagar till projekt baserade på barnens prototyper. Deltagande på hacklathonet kan till exempel vara arkitekter, konstnärer, programmerare, entreprenörer eller designers. Projekten kommer stärka Helsingborg som en kreativa och innovativ stad.

Stadsmässan H22 H22 är Helsingborg stads stora välfärdssatsning för att utveckla morgondagen lösningar för ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. Läs mer på H22:s webbplats.