#kidsedition

Under 2020 till 2021 ägde satsningen #kidsedition rum. #kidsedition erbjöd föreningar och organisationer ett finansiellt stöd  till barngrupper för att ge sin vision av hur Helsingborg kan se ut 2035. Målet var att barnen skulle känna framtidstro och växa upp med vetskapen att de kan påverka staden och sin egen framtid.

Hur tror du att Helsingborg kommer att se ut år 2035?

Föreningar och organisationer kunde ansöka om 5 000 kronor  för att tillsammans med en barn- och ungdomsgrupp (7-15 år) arbeta fram en prototyp (modell) på barnens vision om Helsingborg 2035.

Denna prototyp kunde vara nästintill vad som helst; en robot, kottar med glitter, en ljud- eller videoinspelning eller en större fysisk installation. Barnens fantasi, tankar och drömmar satte gränserna för vad deras prototyp skulle vara.

Det enda kravet var att prototypen skulle handla om hur barnen drömmer, hoppas och vill att Helsingborg är år 2035 och att den är i ett format att den kan visas upp på den gemensamma utställningen som hölls på Aktivitetshuset Tryckeriet i november 2021. Bakom satsningen stod Visionsfonden och H22.

Beviljade projekt

Följande organisationer och föreningar fick stöd av satsningen för att producera varsin prototyp med hjälp av deras barn- och ungdomsgrupper:

 • Kvistofta Scoutkår
  20 stycken barn mellan 12 till 15 år kommer skapa en ”naturlekplats” som de vill testa i de centrala delarna av staden. Barnen och ungdomarna kommer reflektera kring människors relation till natur och hur lekplatser ser ut år 2035 i Helsingborg.
 • Helsingborgs Kampsportklubb
  10 till 20 stycken barn mellan 8 till 15 år kommer tillsammans bygga upp en 2035-modell av Helsingborg med hjälp av papp, färg, glitter och annat material. Barnen får visa sin vision av hur de skulle vilja se staden år 2035.
 • Svenska kyrkan Helsingborg 
  15 stycken barn i åldrarna 12 till 16 år kommer tillsammans att diskutera och visualisera hur barn och ungdomar som lever i en utsatt situation kan inkluderas i
  framtidens Helsingborg 2035. Med utsatt situation menar de ekonomisk, normbrytande, annan tradition, kultur och trosuppfattning.
 • HEJ UNGA HBG
  15 stycken barnen mellan 6 till 13 år kommer tillsammans skissa, måla och rita hur Helsingborg ser ut 2035. Skisserna ligger till grund för en video de skapar tillsammans där barnen och ungdomarna berättar om deras idéer till framtiden.
 • Fryshuset Helsingborg
  5 till 10 barn i åldrarna 13 till 15 år kommer tillsammans skapa text och musik genom olika workshops. Barnen och ungdomarna kommer få möjligheten att ge sina tankar, drömmar och idéer om Helsingborg 2035 genom att skriva en låt tillsammans.

Barnens prototyper visades upp virtuellt på stadsmässan H22

Under stadsmässan H22, sommaren 2022 visades barnens idéer och prototyper upp virtuellt. H22 var Helsingborg stads stora välfärdssatsning för att utveckla morgondagens lösningar för ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. Läs mer på H22:s webbplats.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?