Djurhållning

I Helsingborgs stad behöver du ha tillstånd om du vill ha en tupp inom tätbebyggt område. För att handlägga detta tar miljöförvaltningen ut en avgift på 3030 kronor.

Läs mer om djurhållning här.