Värmepumpar

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga ansökningar om värmepumpar.

Ytjordvärme: 2595 kronor (2,5 timme)
Ytvattenvärme: 3114 kronor (3 timmar)
Energibrunn upp till 20 kilowatt: 3114 kronor (3 timmar)
Energibrunn 21-100 kilowatt: 6228 kronor (6 timmar)
Energibrunn 101 kilowatt upp till 10 megawatt: 8304 kronor (8 timmar)

Läs mer om värmepumpar här