Värmepumpar

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga ansökningar om värmepumpar.

Ytjordvärme: 2455 kronor (2,5 timme)
Ytvattenvärme: 2946 kronor (3 timmar)
Energibrunn upp till 20 kilowatt: 2946 kronor (3 timmar)
Energibrunn 21-100 kilowatt: 5892 kronor (6 timmar)
Energibrunn 101 kilowatt upp till 10 megawatt: 7856 kronor (8 timmar)

Läs mer om värmepumpar här