Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att allmänna val (kommun, landsting och riksdag), val till Europaparlamentet samt eventuella folkomröstningar kan genomföras på ett demokratiskt riktigt sätt.

Valnämnden består av sju ledamöter och fem ersättare.

Mer information om valet 2018 finns på Valmyndighetens webbplats val.se.

Ledamöter

Här kan du se alla ledamöter i valnämnden.

Kallelser och protokoll

I diariet hittar du valnämndens kallelser och protokoll.

Valnämndens reglemente

Här hittar du valnämndens reglemente.

Sammanträderstider

Valnämndens sammanträden börjar klockan 16:00.

  • 18 januari
  • 1 mars
  • 22 mars
  • 19 april
  • 24 maj
  • 14 juni
  • 16 augusti
  • 20 september
  • 18 oktober