Arbetsmarknadsnämnden har haft sammanträde 30 mars 2017

Protokollet, som justerats den 4 april 2017, finns tillgängligt på förvaltningskontoret, Järnvägsgatan 35, Helsingborg.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Annika Holmqwist

Nämndsekreterare

Bevis om anslag

Ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla  från och med
den 11 augusti 2017 till och med den 1 september 2017.