Arbetsmarknadsnämnden har haft sammanträde den 28 september 2017

Protokollet, som justerats den 2 oktober 2017, finns tillgängligt på förvaltningskontoret, Järnvägsgatan 35, Helsingborg.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Annika Holmqwist
Nämndsekreterare

Bevis om anslag

Ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 3 oktober 2017 till och med den 24 oktober 2017.