Arbetsmarknadsnämndens sociala utskott har haft sammanträde den 29 augusti 2017

Protokollet, som justerats den 1 september 2017, finns tillgängligt på
Arbetsmarknadsförvaltningen, Järnvägsgatan 35, Helsingborg.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Annette Glimdal
Sekreterare

Bevis om anslag

Ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med
den 7 september 2017 till och med den 28 september 2017.