Fastighetsnämnden har haft sammanträde 29 augusti 2017

Protokollet, som justerats den 1 september 2017, finns tillgängligt på
Fastighetsförvaltningen, Drottninggatan 7, Helsingborg.

Fastighetsförvaltningen

Daniel Edenström
Nämndsekreterare

Bevis om anslag

Ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med
den 12 september 2017 till och med den 3 oktober 2017.