Idrotts- och fritidsnämnden har haft sammanträde den 23 augusti 2017

Protokollet, som justerats den 23 augusti 2017, finns tillgängligt på förvaltningskontoret, Östra Allén 16, Helsingborg

Skol- och fritidsförvaltningen

Filip Boeryd

Nämndsekreterare

Bevis om anslag

Ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 24 augusti 2017 till och med den 14 september 2017.