Kulturnämnden har haft sammanträde 21 september 2017

Protokollet, som justerats den 26 september 2017, finns tillgängligt på kulturförvaltningen, Billeplatsen 1, Helsingborg.

Kulturförvaltningen

Malin Lundberg
Nämndsekreterare och administrativ samordnare

Bevis om anslag

Ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 27 september 2017 till och med den 18 oktober 2017.