Miljönämnden har haft sammanträde den 31 augusti 2017

Protokollet, som justerats den 7 september 2017, finns tillgängligt på miljöförvaltningen, Carl Krooks gata 10, Helsingborg.

Miljöförvaltningen

Åsa Svensson
Nämndsekreterare

Bevis om anslag

Ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 8 september 2017 till och med den 29 september 2017.