Revisorskollegiet har haft sammanträde 21 augusti 2017

Protokollet, som justerats den 4 september 2017, finns tillgängligt på stadsrevisionen, Södra Storgatan 36, Helsingborg.

Stadsrevisionen

Per-Reinhold Olsson
Stadsrevisor

Bevis om anslag

Ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 5 september 2017 till och med den 26 september 2017.