Sociala utskottet har haft sammanträde den 16 augusti 2017

Protokollet, som justerats den 16 augusti 2017, finns tillgängligt på socialförvaltningen, Bredagatan 17, 251 89 Helsingborg.

Socialförvaltningen

Jessica Randevik
Sekreterare sociala utskottet/jurist

Bevis om anslag

Ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 17 augusti 2017 till och med den 7 september 2017.