Sociala utskottet har haft sammanträde den 23 augusti 2017

Protokollet, som justerats den 23 augusti 2017, finns tillgängligt på socialförvaltningen, Bredagatan 17, 251 89 Helsingborg

Socialförvaltningen

Jessica Randevik

Sekreterare sociala utskottet/jurist

Bevis om anslag

Ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 24 augusti 2017 till och med den 14 september 2017.