Socialnämndens sociala utskott har haft sammanträde den 6 september 2017

Protokollet, som justerats den 6 september 2017, finns tillgängligt på
Socialförvaltningen, Bredgatan 17, 251 89 Helsingborg.

Socialförvaltningen

Anne Lindén
Sekreterare i socialnämndens sociala utskott/jurist

Bevis om anslag

Ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med
den 7 september 2017 till och med den 28 september 2017.