Om diariet

I Helsingborgs stads diarier hittar du de olika nämndernas och förvaltningarnas skrivelser, kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll. Under Informationstyp hittar du även en sökfavorit över dagens- och veckans post.

Diariet är ett register som används för att hålla reda på handlingar som finns inom kommunen. Alla får söka och läsa i diariet. Helsingborgs stads diarier hittar du här. Vänd dig till respektive förvaltnings registrator om du vill titta på äldre handlingar. På Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00, kan du få hjälp med att hitta rätt registrator.

Miljönämnden har bara kallelser och protokoll i diariet, inga övriga handlingar. I vård- och omsorgsnämndens diarium finns även kallelser och protokoll för kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshinderfrågor.

Innehållet i diarierna uppdateras två gånger varje vardag. Det nya innehållet hittar du cirka klockan 11:30 respektive cirka 16:30 samma dag, beroende på mängden information.

Varje ärende har ett diarienummer

Ett diarienummer är det nummer som ett ärende får när det registreras i diariet (arkivet). Det kan till exempel vara 47/2017. Alla handlingar som hör till samma ärende samlas under ett diarienummer. Under diarienumret ovan hittar du till exempel olika pressmeddelanden.

Ibland visas bara att det finns handlingar under ett visst diarienummer. Om det även finns en ikon kan du ladda ner hela handlingen i pdf-format. Den vanligaste orsaken till att en handling inte går att ladda ner är att den innehåller personuppgifter, som i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) inte får publiceras på Internet. En annan anledning kan vara att handlingen omfattas av sekretess.

Om det inte finns en ikon kan du ändå begära att få se handlingen, men då får du kontakta registratorn. Du kan ringa till stadens växel på telefonnummer 042-10 50 00 för att få hjälp att komma i kontakt med rätt registrator.

För att läsa mer om hur du kan söka i diariet eller för att se en film om hur du söker i diariet, gå direkt till Helsingborgs stads diarier.