Val 2018

Söndag 9 september är det val i Sverige, Skåne och Helsingborg. Då får du en möjlighet att rösta fram dina representanter till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige för de kommande fyra åren.

Sverige är en representativ demokrati. Det betyder att du som invånare väljer vilka som ska ha rätt att fatta politiska beslut genom att rösta på det parti som du tycker stämmer bäst överens med dina åsikter. I Sverige har invånarna möjlighet att välja sina politiska representanter vid fyra val:

  • till riksdagen
  • till landstingsfullmäktige
  • till kommunfullmäktige
  • till Europaparlamentet

Är du förstagångsväljare?

Allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige hålls alltid den andra söndagen i september vart fjärde år, medan val till Europaparlamentet genomförs vart femte år.

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år.
  • är svensk medborgare.
  • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige.

Vid val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige har du rösträtt om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år.
  • är folkbokförd i kommunen eller länet.
  • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge. Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige tre år före valdagen.

Frågor och svar om valet 2018, bland annat om vallokaler och förtidsröstning.

Valnämnden i Helsingborgs stad

Valnämnden i Helsingborgs stad ansvarar för att det genomförs val i Helsingborgs stad.