EU-valet 2019

Den 23-26 maj är det val i Sverige och i EU:s medlemsländer. I Sverige är det valdag den 26 maj. Då får du en möjlighet att rösta fram dina representanter till Europaparlamentet för de kommande fem åren. Sverige kommer att få 21 mandat av 705 i Europaparlamentet.

Sverige är en representativ demokrati. Det betyder att du som invånare väljer vilka som ska ha rätt att fatta politiska beslut genom att rösta på det parti som du tycker stämmer bäst överens med dina åsikter. I Sverige har invånarna möjlighet att välja sina politiska representanter vid fyra val:

  • till riksdagen
  • till landstingsfullmäktige
  • till kommunfullmäktige
  • till Europaparlamentet

Allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige hålls alltid den andra söndagen i september vart fjärde år, medan val till Europaparlamentet genomförs vart femte år.

Du har rösträtt till Europaparlamentsvalet om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år,
  • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Har du en fråga om EU?

Undrar du hur Sverige påverkas av medlemskapet i EU, vill du veta mer om aktuella valfrågor eller är du intresserad av att lyssna på en valdebatt? Kontakta Europa Direkt – ett informationskontor om EU på Helsingborgs kontaktcenter, telefon 042-10 50 00.

Vill du arbeta som röstmottagare i EU-valet?

Är du intresserad av att göra en insats för demokratin och arbeta som röstmottagare? Här kan du läsa mer om uppdraget som röstmottagare.