Folkomröstning om försäljning av Öresundskraft

Vy från Kärnan över Stortorget, Rådhuset och Hamntorget med färja i Sundet. Den 12 juni lämnades namnunderskrifter in med en begäran om en folkomröstning gällande försäljningen av det kommunala energibolaget Öresundskraft. Den 14 augusti presenterade stadens tjänstemän, på kommunalrådsberedningen, den sammanräkning av namnunderskrifter som staden kontrollräknat under sommaren.

För att ärendet gällande folkomröstning ska väckas i kommunfullmäktige krävs att tio procent av de röstberättigade i kommunen har skrivit under kravet på folkomröstning.  Detta har uppfyllts den 14 augusti 2019.

Kommunfullmäktige i Helsingborg kommer den 22 oktober 2019 att ta ställning till frågan om folkomröstning samt datum för en folkomröstning.

Mer information gällande folkomröstningsprocessen kommer att läggas upp på denna sida löpande.