Folkomröstning den 12 januari om försäljningen av Öresundskraft

Den 22 oktober beslutade kommunfullmäktige att en folkomröstning ska hållas om den föreslagna försäljningen av det kommunala energibolaget Öresundskraft. Folkomröstningen ska hållas den 12 januari 2020.