Läsa offentliga handlingar

Du har rätt att läsa de flesta papper och elektroniska dokument som finns hos kommunen. Många av de handlingar som är offentliga kan du läsa genom att gå in i stadens diarier.

Läs mer om offentliga handlingar, diarier och registrering av handlingar här.

Det finns också kommunala handlingar på stadsarkivet.

Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

Om du anser att du har rätt att läsa en handling hos kommunen, men kommunen har sagt nej, kan du överklaga beslutet till Kammarrätten. För att kunna överklaga måste du få ett skriftligt beslut från kommunen. I detta ska det stå hur du gör för att överklaga.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?