Folkomröstning om försäljningen av Öresundskraft

Nu är den slutgiltiga sammanräkningen klar av rösterna i folkomröstningen gällande försäljningen av Öresundskraft. Sammanräkningen visar att 56 622 personer har röstat, vilket är 50,12 procent av de röstberättigade. Det slutgiltiga resultatet är fastställt av val- och demokratinämnden i Helsingborg.

56 622 personer har röstat, vilket är 50,12 procent av de röstberättigade. 54 564 röstade nej och 1914 röstade ja, 144 röster var ogiltiga. Det innebär att 96,37 procent har röstat nej till en försäljning av Öresundskraft och 3,38 har röstat ja. 0,25 procent ogiltiga röster har avlagts. Totalt var 112 981 personer röstberättigade i denna folkomröstning.

Slutgiltigt resultat av folkomröstningen fördelat per distrikt, (pdf 521 kB).

Information om folkomröstningen på lättläst svenska (pdf 73 kb).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?