Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Mål, ekonomi och budget

Helsingborgs stad styrs utifrån visionen Helsingborg 2035, programmet för mandatperioden och stadens övergripande mål och ekonomi (budget).

Stadens nämnder ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sitt uppdrag utifrån:

  • lagstiftning
  • kommunens regelverk (reglementen och delegationsordningar)
  • politiska mål (nationella och lokala)
  • styrdokument (program, planer, policys och riktlinjer)
  • ekonomisk tilldelning.

Helsingborgs stads mål- och resultatstyrning bygger på:

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close