Medborgarundersökningar

Varje vår och höst kan kommunerna vara med i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Här är resultaten från de undersökningar som Helsingborgs stad varit med i.

2016

Så tyckte helsingborgarna om Helsingborg år 2016.

2015

2014

2013

2012

2011

2010