Medborgarundersökningar

Varje vår och höst kan kommunerna vara med i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Här är resultaten från de undersökningar som Helsingborgs stad varit med i.

2017

Så tyckte helsingborgarna om Helsingborg år 2017.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010