Områdesbeskrivningar

Helsingborg har sju stationsorter på landsbygden utanför centralorten: Kattarp, Ödåkra, Mörarp, Påarp, Gantofta, Vallåkra och Rydebäck.

I befolkningen dominerar 70-talisterna samt deras barn och föräldrar. Gemensamt för befolkningen är att de flesta bor i villa. Majoriteten av de vuxna har tillgång på bil och arbetar på annan ort inom Helsingborg. Trots en hög sysselsättning bland invånarna tjänar en barnfamilj i stationsorterna, med undantag för Rydebäck, något mindre än genomsnittet för barnfamiljer i Helsingborg. Som i de flesta andra delområden i staden är det främst helsingborgarna själva som flyttar till och från stationsorterna.

Rapporten Helsingborgs sju stationsorter (pdf 4 MB) har tagits fram som analysstöd till stadsbyggnadsförvaltningens uppdrag att ta fram utvecklingsplaner för Helsingborgs stationsorter utanför centralorten.