Sysselsättning och näringsliv

Antalet sysselsatta (arbetstillfällen) i Helsingborg uppgick till 67 900 år 2014. Flest sysselsatta finns inom handeln (17 procent). Antalet sysselsatta inom fastighetsverksamhet har ökat med 88 procent sedan år 2000.

Antalet förvärvsarbetande helsingborgare är 60 700 i den svenska registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken. Till dessa ska läggas ytterligare 1 200 helsingborgare som arbetar i Danmark.

35 procent av de sysselsatta i Helsingborg bor i en annan kommun. 28 procent av de förvärvsarbetande helsingborgarna arbetar i en annan kommun eller i Danmark.

Sysselsättningsgraden (andelen förvärvsarbetande) bland 20-64 år uppgår till 72 procent. Om vi tar hänsyn till de som arbetar i Danmark ökar sysselsättningsgraden till 74 procent.