Kvaliteten på kommunens tjänster

Helsingborg och ungefär 260 andra kommuner deltar i Sveriges kommuner och landstings undersökning Kommunens kvalitet i korthet (KKIK).    

Här kan du se resultaten för Helsingborg och jämfört med andra kommuner. Undersökningen består av cirka 40 nyckeltal.

Förskola och skola

Omsorg och stöd

Samhälle och miljö

Kommunkompassen

Med Kommunkompassen utvärderar organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) hur en kommun arbetar med kvalitet inom flera områden. Helsingborg har genomfört utvärderingen 2014 och 2017.

Kommunkompassen värderar bland annat hur vi arbetar med att utveckla våra verksamheter, hur vi arbetar med demokratifrågor, kommunen som arbetsgivare och hur vi skapar bra förutsättningar för tillväxt och samhällsutveckling i hela den geografiska kommunen. Sedan starten 2002 har SKL genomfört 170 utvärderingar i olika kommuner. Helsingborg har det högsta poäng som någon kommun hittills fått i undersökningen.