Årets arbetsplats

Kvalitetsutmärkelsen årets arbetsplats finns för att uppmärksamma och premiera goda insatser och resultat som utvecklar verksamheten och leder till ökad måluppfyllelse.

Årets arbetsplats delas ut till arbetsplatser i Helsingborgs stads organisation och helägda bolag, med minst åtta medarbetare som uppfyller stadens kriterier.

På årets arbetsplats arbetar vi med att:

  • skapa delaktighet och öppenhet i ett sammanhang av tydliga mål, rutiner och roller
  • ta eget ansvar för sin hälsa, livsstil och sätta gränser i vardagen
  • utveckla vår verksamhet, våra kompetenser och prova nya arbetsuppgifter
  • respektera och ta tillvara varandras olikheter
  • ge och få löpande feedback på arbetsplatsen, där framgångar uppmärksammas.

Årets arbetsplats ersätter utmärkelsen ”Hälsofrämjande arbetsplats” som delats ut år 2011 till 2016.

Vad består priset av?

Utmärkelsen delas ut i tre valörer; guld, silver och brons. Priset består av en check på 100 000 kronor för guld, 75 000 kronor för silver och 50 000 kronor för brons. Pengarna ska användas för kompetensutveckling, till exempel kurs, studieresa, konferens eller liknande.

På Helsingborgs stads öppna intranät kan du läsa mer om stadens interna kvalitetsutmärkelser.