Årets arbetsplats

Kvalitetsutmärkelsen årets arbetsplats finns för att uppmärksamma och premiera goda insatser och resultat som utvecklar verksamheten och leder till ökad måluppfyllelse.

Årets arbetsplats delas ut till arbetsplatser i Helsingborgs stads organisation och helägda bolag som uppfyller stadens kriterier:

På årets arbetsplats arbetar vi med att

  • skapa delaktighet och öppenhet i ett sammanhang av tydliga mål, rutiner och roller
  • ta eget ansvar för sin hälsa, livsstil och sätta gränser i vardagen
  • utveckla vår verksamhet, våra kompetenser och prova nya arbetsuppgifter
  • respektera och ta tillvara varandras olikheter
  • ge och få löpande feedback på arbetsplatsen, där framgångar uppmärksammas

Årets arbetsplats ersätter utmärkelsen ”Hälsofrämjande arbetsplats” som delats ut år 2011 till 2016.

Vad består priset av?

Utmärkelsen delas ut i tre valörer; guld, silver och brons. Priset består av en check på 100 000 kronor för guld, 75 000 kronor för silver och 50 000 kronor för brons. Pengarna ska användas för kompetensutveckling, till exempel kurs, studieresa, konferens eller liknande.

Vilka kan få utmärkelsen?

Arbetsplatser i någon av stadens förvaltningar eller i något av de helägda bolagen Helsingborg arena och scen, Helsingborgs hamn, Helsingborgshem, eller Öresundskraft, kan få utmärkelsen. Utmärkelsen kan ges till en hel verksamhet eller till en enskild arbetsplats med minst 8 medarbetare.

Hur föreslår jag en arbetsplats?

Arbetar du eller har du arbetat på en attraktiv arbetsplats i stadens förvaltningar eller på Helsingborg arena och scen, Helsingborgs hamn, Helsingborgshem eller Öresundskraft? Att föreslå en arbetsplats till utmärkelsen är enkelt – allt som behövs är att du namnger arbetsplatsen och beskriver varför du/ni tycker att den är årets arbetsplats. Lämna ditt förslag senast 31 december 2018.

Gå vidare för att föreslå en arbetsplats.

Att vara en arbetsplats som tävlar om utmärkelsen innebär en möjlighet att få stöd och fokus på områden som gör verksamheten attraktiv. Tävlingen kan vara ett sätt att arbeta med stadens plan för attraktiv arbetsgivare.

Vem är jury?

Juryn består av en partssammansatt beredningsgrupp med HR-direktören som ordförande, HR-chefer från Helsingborgs stad och de helägda kommunala bolagen, fackliga företrädare, HR-specialister på stadsledningsförvaltningen samt hälsoutvecklare från företagshälsovården. Kommunstyrelsens HR-utskott tar det formella beslutet.

Hur går bedömningen till?

Inskickade förslag bedöms i flera steg. När du har föreslagit en arbetsplats kommer arbetsplatsen att få besvara ett antal frågor. Beredningsgruppen tar fram nominerade och därefter väljer juryn ut vinnarna. De tre vinnarna får berätta om sitt arbete på stadens intranät och får därigenom uppmärksamhet som ett gott exempel på en attraktiv arbetsgivare.
Vinnarna presenteras vid en prisutdelning dit nominerade verksamheter och stadens chefer är inbjudna. Prisutdelningen till 2017 års vinnare sker i maj 2018.