Föreslå årets arbetsplats

Du som är chef eller medarbetare i någon av stadens förvaltningar eller i något av stadens helägda bolag är välkommen att lämna förslag till årets arbetsplats. Det går lika bra att föreslå sin egen verksamhet som någon annan arbetsplats. Förslagen kan lämnas in fram till 31 december 2018.

Med ”årets arbetsplats” menar vi att arbetsplatsen jobbar med att:

  • skapa delaktighet och öppenhet i ett sammanhang av tydliga mål, rutiner och roller
  • ta eget ansvar för sin hälsa, livsstil och sätta gränser i vardagen
  • utveckla vår verksamhet, våra kompetenser och prova nya arbetsuppgifter
  • respektera och ta tillvara varandras olikheter
  • ge och få löpande feedback på arbetsplatsen, där framgångar uppmärksammas

Beredningsgruppen tar kontakt med föreslagna arbetsplatser som i nästa steg kommer att få fylla i ett frågeformulär om arbetet med ovanstående kriterier.

Använd formuläret nedan för att skicka in ditt förslag.

Vid frågor om utmärkelsen eller hur du lämna förslag är du välkommen att kontakta aretsarbetsplats@helsingborg.se.