Årets nytänk

Utmärkelsen årets nytänk delas ut till en person eller grupp i Helsingborgs stads organisation som har vågat, testat och gjort någonting nytt. Detta utifrån syftet att skapa ökat värde för helsingborgarna.

Utmärkelsen delas ut till personer som är anställda i någon av stadens förvaltningar eller i något av de helägda bolagen Helsingborg arena och scen, Helsingborgs hamn, Helsingborgshem och Öresundskraft. Utmärkelsen kan ges till en hel verksamhet, till en enskild medarbetare, chef eller till en grupp med anställda från olika delar av organisationen.

Årets nytänk kan handla om ett effektivare arbetssätt som kommit fram genom att någon har vågat gå ifrån de vanliga rutinerna. Det kan handla om ett oväntat samarbete som resulterat i förbättrad kvalitet. Utmärkelsen kan också ges till någon som har gått i framkant, testat någonting nytt och misslyckats. Det vill säga en person som fortsätter lära genom att våga, testa och göra på nytt.

Tävlingskategorier

Utmärkelsen syftar till att uppmärksamma, belöna och sprida goda exempel på nytänkande i Helsingborgs stads organisation. Utmärkelsen delas ut i fem kategorier:

  • årets misstag, där själva lärandet är det viktiga
  • årets digitala lösning
  • årets mellanrum, med fokus på tvärsektoriellt samarbete
  • årets nyfikenhet
  • årets miljökliv

Vad består priset av?

Ett vinnande förslag i varje kategori utses. Priset består av en kompetenscheck på 50 000 kronor per kategori, som delas lika mellan de personer som ingår i det vinnande förslaget. Maxbelopp för en enskild medarbetare är 10 000 kronor. Pengarna ska användas för kompetensutveckling, till exempel kurs, studieresa, konferens eller liknande.

Bedömning

Inskickade förslag bedöms i flera steg. Beredningsgruppen tar fram nominerade och därefter väljer juryn ut vinnarna.  Juryn består av förvaltningschefer och bolagschefer från Helsingborgs stad och de helägda kommunala bolagen. Stadsdirektör Palle Lundberg är juryns ordförande.

Vinnarna presenteras vid en prisutdelning dit samtliga nominerade medarbetare samt stadens chefer bjuds in. Prisutdelningen till 2017 års vinnare sker i maj 2018.

Att föreslå en kandidat är enkelt

Alla som är anställda inom Helsingborgs stads organisation eller i något av de helägda bolagen är välkomna att föreslå personer eller verksamheter till utmärkelsen. Det går lika bra att föreslå sig själv som andra kollegor inom organisationen. Allt som behövs är att du namnger den verksamhet eller de personer som du vill se som vinnare av utmärkelsen samt ger en kort motivering!

Gå vidare för att lämna ditt förslag.

Alla inskickade förslag publiceras på stadens öppna intranät och får därigenom uppmärksamhet som goda exempel på nytänkande.

Har du frågor?

Vid frågor om priset eller hur du lämnar förslag är du välkommen att kontakta aretsnytank@helsingborg.se.