Årets nytänk

Utmärkelsen årets nytänk delas ut till en person eller grupp i Helsingborgs stads organisation som har vågat, testat och gjort någonting nytt. Detta utifrån syftet att skapa ökat värde för helsingborgarna.

Utmärkelsen delas ut till personer som är anställda i någon av stadens förvaltningar eller i något av de helägda bolagen Helsingborg arena och scen, Helsingborgs hamn, Helsingborgshem och Öresundskraft. Utmärkelsen kan ges till en hel verksamhet, till en enskild medarbetare, chef eller till en grupp med anställda från olika delar av organisationen.

Årets nytänk kan handla om ett effektivare arbetssätt som kommit fram genom att någon har vågat gå ifrån de vanliga rutinerna. Det kan handla om ett oväntat samarbete som resulterat i förbättrad kvalitet. Utmärkelsen kan också ges till någon som har gått i framkant, testat någonting nytt och misslyckats. Det vill säga en person som fortsätter lära genom att våga, testa och göra på nytt.

Tävlingskategorier

Utmärkelsen delas ut i tre kategorier:

  • årets nytänk
  • årets miljökliv
  • årets misstag (där själva lärandet är det viktiga).

Vad består priset av?

Ett vinnande förslag i varje kategori utses. Priset består av en kompetenscheck på 50 000 kronor per kategori, som delas lika mellan de personer som ingår i det vinnande förslaget. Maxbelopp för en enskild medarbetare är 10 000 kronor. Pengarna ska användas för kompetensutveckling, till exempel kurs, studieresa, konferens eller liknande.

På Helsingborgs stads öppna intranät kan du läsa mer om stadens interna kvalitetsutmärkelser.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?