Föreslå en kandidat till årets nytänk

Har du som anställd inom Helsingborgs stad uppmärksammat en person eller grupp i Helsingborgs stads organisation som har vågat, testat och gjort någonting nytt och på så sätt skapat ökat värde för helsingborgarna?

Du som är anställd i någon av stadens förvaltningar eller i något av de helägda bolagen Helsingborg arena och scen, Helsingborgs hamn, Helsingborgshem och Öresundskraft kan föreslå vinnare till utmärkelsen årets nytänk. När du föreslår en kandidat gör du en insats för att lyfta en verksamhet, person eller grupp som du tycker förtjänar uppmärksamhet för sitt nytänkande och värdeskapande arbete.

Förslagen kan lämnas in under hela året 2018. Använd formuläret nedan för att skicka in ditt förslag.

Vid frågor om priset eller hur du lämnar förslag är du välkommen att kontakta aretsnytank@helsingborg.se.