Årets serviceupplevelse

Utmärkelsen årets serviceupplevelse delas ut till en person eller grupp i Helsingborgs stads organisation som är ett gott föredöme för den service som staden står för. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma och belöna goda serviceinsatser.

Utmärkelsen delas ut för en specifik händelse, situation, eller för ett långsiktigt arbete med att ge god service.

Tävlingskategorier

Utmärkelsen delas ut i två kategorier, extern service och intern service.

Vilka kan få utmärkelsen?

Personer som är anställda i någon av stadens förvaltningar eller i något av de helägda bolagen Helsingborg arena och scen, Helsingborgs hamn, Helsingborgshem eller Öresundskraft, kan få utmärkelsen. Utmärkelsen kan ges till en hel verksamhet, till en enskild medarbetare, chef eller till en grupp med anställda från olika delar av organisationen.

Vad består priset av?

Ett vinnande förslag i varje kategori utses. Priset består av en kompetenscheck på 50 000 kronor som delas lika mellan de personer som ingår i det vinnande förslaget. Maxbeloppet för en enskild medarbetare är 10 000 kronor. Pengarna ska användas för kompetensutveckling, till exempel kurs, studieresa, konferens eller liknande.

Jury

Juryn består av förvaltningschefer och bolagschefer från Helsingborgs stad och de helägda kommunala bolagen. Stadsdirektör Palle Lundberg är juryns ordförande.

Bedömning

Inskickade förslag bedöms utifrån de sex principer för service som beskrivs i Helsingborgs stads servicepolicy, pdf (143 Kb). Utifrån bedömningen tar beredningsgruppen fram nominerade och därefter väljer juryn ut vinnarna av årets serviceupplevelse.

Att föreslå en kandidat är enkelt

Har du fått bra service av någon eller några i kommunen eller i dina kontakter med Helsingborg arena och scen, Helsingborgs hamn, Helsingborgshem eller Öresundskraft? Att föreslå en kandidat är enkelt – allt du behöver göra är att namnge den verksamhet eller de personer som du vill ska få utmärkelsen och berätta om din serviceupplevelse.

Gå vidare för att lämna ditt förslag.

När du lämnar förslag gör du en insats för lyfta en verksamhet, person eller grupp som du tycker förtjänar uppmärksamhet för sin goda service. Alla inskickade förslag publiceras på stadens öppna intranät och får därigenom uppmärksamhet som ett gott exempel på service.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?