Föreslå en kandidat till årets serviceupplevelse

Har du fått bra service av någon eller några i kommunen eller i dina kontakter med Helsingborg arena och scen, Helsingborgs hamn, Helsingborgshem eller Öresundskraft? Då kan du föreslå den här personen eller personerna till utmärkelsen årets serviceupplevelse.

Du som är i kontakt med kommunen som invånare, företagare, besökare, som aktiv i en förening eller annan organisation är välkommen att föreslå kandidater i kategorin ”extern service”. Du kan lämna förslag under hela året 2018. Använd formuläret på den här sidan för att skicka in förslag.

Du som är medarbetare inom Helsingborgs stad kan föreslå kandidat i kategorin ”intern service”. Med intern service menar vi sådan service som olika verksamheter ger varandra inom kommunens organisation. Du kan lämna förslag under hela året 2018.

Använd formuläret nedan för att skicka in förslag.

Läs mer om utmärkelsen Årets serviceupplevelse. Har du frågor om priset eller hur du lämnar förslag är du välkommen att kontakta Helsingborg kontaktcenter.