Föreslå en kandidat till årets serviceupplevelse

Har du fått bra service av någon eller några i kommunen eller i dina kontakter med Helsingborg arena och scen, Helsingborgs hamn, Helsingborgshem eller Öresundskraft? Då kan du föreslå den här personen eller personerna till utmärkelsen årets serviceupplevelse.

Du som är i kontakt med kommunen som invånare, företagare, besökare, som aktiv i en förening eller annan organisation är välkommen att föreslå kandidater i kategorin ”extern service”. Använd formuläret på den här sidan för att skicka in förslag.

Du som är medarbetare inom Helsingborgs stad kan också föreslå kandidat i kategorin ”intern service”. Med intern service menar vi sådan service som olika verksamheter ger varandra inom kommunens organisation.

Sista dagen att lämna förslag till årets utmärkelse var den 31 mars. Du kan redan nu skicka in förslag till nästa års utmärkelser. De nya förslagen kommer att publiceras först efter årets prisutdelning i oktober.

Läs mer om utmärkelsen Årets serviceupplevelse. Har du frågor om priset eller hur du lämnar förslag är du välkommen att kontakta Helsingborg kontaktcenter.

Vilka kan få utmärkelsen?

Personer som är anställda i någon av stadens förvaltningar eller i något av de helägda bolagen Helsingborg arena och scen, Helsingborgs hamn, Helsingborgshem eller Öresundskraft, kan få utmärkelsen. Utmärkelsen kan ges till en hel verksamhet, till en enskild medarbetare, chef eller till en grupp med anställda från olika delar av organisationen.