Föreslå en kandidat till årets serviceupplevelse

Har du fått bra service av någon eller några i kommunen eller i dina kontakter med Helsingborg arena och scen, Helsingborgs hamn, Helsingborgshem eller Öresundskraft? Då kan du föreslå den här personen eller personerna till årets serviceupplevelse.

Utmärkelsen årets serviceupplevelse delas ut till en person eller grupp i Helsingborgs stads organisation som är ett gott föredöme för den service som staden står för. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma och belöna goda serviceinsatser. Utmärkelsen delas ut för en specifik händelse, situation, eller för ett långsiktigt arbete med att ge god service.

  • Du som är i kontakt med kommunen som invånare, företagare, besökare, som aktiv i en förening eller annan organisation är välkommen att föreslå kandidater i kategorin ”extern service”. Använd formuläret på den här sidan för att skicka in förslag.
  • Du som är medarbetare inom Helsingborgs stad kan också föreslå kandidat i kategorin ”intern service”. Med intern service menar vi sådan service som olika verksamheter ger varandra inom kommunens organisation.

Har du frågor om priset är du välkommen att kontakta Helsingborg kontaktcenter.

Vilka kan få utmärkelsen?

Personer som är anställda i någon av stadens förvaltningar eller i något av de helägda bolagen Helsingborg arena och scen, Helsingborgs hamn, Helsingborgshem eller Öresundskraft, kan få utmärkelsen. Utmärkelsen kan ges till en hel verksamhet, till en enskild medarbetare, chef eller till en grupp med anställda från olika delar av organisationen.

Vad består priset av?

Ett vinnande förslag i varje kategori utses. Priset består av en kompetenscheck på 50 000 kronor som delas lika mellan de personer som ingår i det vinnande förslaget. Maxbeloppet för en enskild medarbetare är 10 000 kronor. Pengarna ska användas för kompetensutveckling, till exempel kurs, studieresa, konferens eller liknande.

Jury

Juryn består av förvaltningschefer och bolagschefer från Helsingborgs stad och de helägda kommunala bolagen. Stadsdirektören är juryns ordförande.

Bedömning

Inskickade förslag bedöms utifrån de sex principer för service som beskrivs i Helsingborgs stads servicepolicy. Utifrån bedömningen tar beredningsgruppen fram nominerade och därefter väljer juryn ut vinnarna av årets serviceupplevelse.

Så skickar du in ditt förslag

Skicka in ditt förslag senast den 20 oktober. Använd detta formulär.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.