Skol- och fritidsverksamhet

För att utveckla och förbättra verksamheten inom skola och fritid i Helsingborg arbetar skol- och fritidsförvaltningen kontinuerligt med resultat- och verksamhetsuppföljning.

Det finns en särskild avdelning på skol- och fritidsförvaltningen som ansvarar för att förbättra och följa upp verksamheten inom skola och fritid Helsingborg. Avdelningen sköter också tillsynen av externa verksamheter.

För att synliggöra och redovisa verksamhetens resultat använder vi mål- och resultatstyrning och ett systematiskt kvalitetsarbete. Dessa två delar är integrerade med varandra i vårt förbättringsarbete.

Så lämnar du synpunkter till oss

Har du synpunkter på verksamheterna inom förskola och skola eller på fritidsverksamheten? Tycker du att något kan göras på ett bättre eller annorlunda sätt? Hör av dig till oss och hjälp oss att bli bättre. Så här gör du:

Om du har synpunkter i form av beröm eller klagomål på verksamheten ska du i första hand vända dig till berörd personal eller till rektor/chef vid den verksamhet som berörs. Ansvarig för verksamheten är enligt skollagen skyldig att utreda varje klagomål och rätta till eventuella brister.

I ett nästa steg kan du lämna synpunkter och klagomål till oss på skol- och fritidsförvaltningen på ”Ett bättre Helsingborg”.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

  • Måndag-onsdag 08:00-17:00
  • Torsdag 08:00-18:00
  • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right