Attitydundersökningar

Här kan du läsa resultaten från de attitydundersökningar som skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg gör bland vårdnadshavare och elever.

Skol- och fritidsförvaltningen gör regelbundna enkätundersökningar där kommunens egna förskolor, skolor och fritidshem deltar tillsammans med de förskolor och skolor i Helsingborg, som har en annan huvudman. Idrotts-och fritidsnämnden gör motsvarande undersökningar om hur barn och ungdomar upplever fritidsgårdarna och eftermiddagsverksamheten.

Resultaten ska visa vad som är viktigt för elever och vårdnadshavare, vad dessa tycker fungerar bra i verksamheten och vad som kan förbättras.

Attitydundersökningen är en del i barn- och utbildningsnämndens och idrotts- och fritidsnämndens uppföljning av att verksamheten utvecklas enligt nationella och lokala mål.

Resultat i attitydundersökning 2018