Sveriges Kvalitetskommun 2017 bjuder in till konferens

Sverige förändras. Nya utmaningar möter det offentliga Sverige – och nya utmaningar kräver nya perspektiv och lösningar. Som vinnare av Sveriges Kvalitetskommun 2017 vill vi dela med oss våra erfarenheter och skapa en kreativ arena för samskapande och innovation. Tillsammans hjälps vi åt att flytta fram positionerna för det offentliga Sverige.

Ordet Mashup betyder ungefär att sammanblanda; att skapa nytt av olika delar. Och det är precis det vi vill uppnå med årets konferens. Därför bjuder vi in till konferensen Hbg Mashup den 3-4 maj 2018 här i Helsingborg.

Under Hbg Mashup kommer stadens chefer från förvaltningar och bolag vara på plats för att dela med sig av och utbyta erfarenheter med dig som jobbar i eller med offentligt förändrings- och innovationsarbete. Hbg Mashup är till för dig från kommun-, region- och landstingsledningar, statliga myndigheter och bolag eller från näringslivet. Viktigast är att du har intresse och nyfikenhet för offentligt utvecklingsarbete.

Konferensen bjuder på en blandning av inspirerande föreläsningar, workshops och samtal – allt med målet att hitta nya vägar och perspektiv för att möta framtidens utmaningar.

I februari börjar vi skicka ut inbjudningar till årets Mashup. Du som vill vara säker på att få en plats kan redan nu göra en förhandsbokning på www.hbgmashup.se.