Tjänstegarantier

Tjänstegarantierna talar om vad du kan förvänta dig av stadens service. Tycker du inte att vi håller vad vi lovar kan du lämna synpunkter direkt till den nämnd det berör eller genom en e-tjänst.

Varje tjänstegaranti innebär ett löfte till dig som invånare om vad som kan förväntas av stadens service. Om en tjänstegaranti inte kan uppfyllas ska vi som stad omgående göra vad vi kan för att rätta till felet och därefter leva upp till det givna löftet igen. Som invånare har du i dessa fall också rätt att få en förklaring till varför det inte blev som garantin lovade.

Genom tjänstegarantierna får också vi som arbetar i Helsingborgs stad löpande reda på om vi har lyckats leva upp till våra löften. Det bidrar till vårt kvalitetsarbete.

Om du inte tycker att kommunen håller vad den lovar, kan du lämna dina synpunkter. Läs om hur du lämnar dina synpunkter.

Tjänstegarantier 2018 (pdf 44 kb)

Här finns nämndernas tjänstegarantier

Arbetsmarknadsnämndens tjänstegarantier.

Barn- och utbildningsnämndens tjänstegarantier.

Idrotts- och fritidsnämndens tjänstegarantier.

Kulturnämndens tjänstegaranti.

Miljönämndens tjänstegarantier.

Socialnämndens tjänstegaranti.

Stadsbyggnadsnämndens tjänstegarantier.

Vård- och omsorgsnämndens tjänstegarantier.

Överförmyndarnämndens tjänstegaranti.