Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden har tre tjänstegarantier, en inom rådgivning och två inom försörjningsstöd.

Rådgivning:

  • Invånaren ska erbjudas budget-, skuld- och hyresrådgivning inom en vecka.

Försörjningsstöd:

  • Invånaren ska erhålla beslut om försörjningsstöd senast tio dagar efter att komplett ansökan lämnats in.
  • Invånare, som via röstbrevlåda lämnat meddelande om önskad kontakt, ska återuppringas senast påföljande arbetsdag.

Om vi inte lever upp till garantierna

Tjänstegarantierna innebär att vi som förvaltning lovar att vara tillgängliga och ge dig, och andra medborgare som vänder sig till oss, bra och snabb service. Detta ställer naturligtvis krav på oss som arbetar på förvaltningen. Om garantierna inte uppfylls är det upp till oss att åtgärda bristerna. Konkret innebär det att alla klagomål ska styras till berörd enhetschef. Den ansvarige chefen ska sedan dokumentera klagomålen, ta reda på var felet ligger, analysera och komma med förslag till förbättringar.

Om du har synpunkter

Du kan lämna synpunkter på arbetsmarknadsnämndens tjänstegarantier via e-tjänst om du inte tycker att vi lever upp till garantin.

Du kan också höra av dig direkt till arbetsmarknadsförvaltningen. Ta kontakt med enhetschefen där du har ditt ärende. Om du inte vet vem det är ska du ringa till någon av våra receptioner så lotsar de dig rätt. Receptionen har telefon 042-10 64 58, 042-10 64 59 eller 042-10 76 68.

Det går även bra att besöka eller skicka ett brev till:

Arbetsmarknadsförvaltningen
Postadress: 251 89 Helsingborg
Besöksadress: Järnvägsgatan 25