Miljönämnden

Miljönämnden har tre tjänstegarantier som rör frågor och klagomål, misstänkt matförgiftning och registrering av livsmedelslokal.

Frågor och klagomål

När du framfört ett klagomål i ett miljöärende garanterar vi att du får ett första besked inom fem arbetsdagar.

Misstänkt matförgiftning

Vid misstänkt matförgiftning ska en utredning ha inletts samma arbetsdag som anmälan kommit in.

Registrering av livsmedelslokal

Vid registrering av livsmedelslokaler ska beslut om registrering ha tagits inom tio arbetsdagar från att anmälan har kommit in.

Livsmedelslokaler som har en hantering som bedöms ha högst risk att påverka konsumenternas hälsa ska besökas inom fyra veckor från det att anmälan om registrering har kommit in.

Om vi inte lever upp till garantierna

Vi följer upp resultatet av tjänstegarantierna kontinuerligt, bland annat genom att mäta handläggningstiden i våra ärenden. Om garantierna inte följs kommer vi att genomföra åtgärder för att se till att det inte upprepas.

Om du har synpunkter

Du kan lämna synpunkter på miljönämndens tjänstegarantier via e-tjänst om du inte tycker att vi lever upp till garantin.

Du kan mejla dina synpunkter på miljönämndens tjänstegarantier till miljöförvaltningen eller ringa oss på telefon 042-10 50 00.

Avdelningscheferna på miljöförvaltningen ansvarar för tjänstegarantierna.