Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har en tjänstegaranti inom handläggning.

”Varje handläggare kontrollerar och rapporterar huruvida e-post har besvarats inom angiven tid”.

Överförmyndarhandläggare ska besvara all e-post inom angiven tid, det vill säga inom två arbetsdagar. I de fall omgående besked inte kan lämnas återkopplas att vi återkommer så snart frågan/saken kan besvaras. Undantag gäller för de få enstaka tillfällen då hela kansliet har deltagit vid gemensamma fortbildningar. I sådana fall lämnas information via telefonmeddelande och automatiserat e-postmeddelande.

Om vi inte lever upp till garantin

I de fall då du eller någon annan upplever att vi inte har följt tjänstegarantin gör vi en utvärdering av handläggningen. Du kan alltid vara anonym, men om du uppger namn och adress så skickar vi en bekräftelse till dig när vi har tagit emot dina åsikter. Om garantierna inte efterlevs kommer vi att genomföra åtgärder för att se till att det inte upprepas.

Om du har synpunkter

Du kan lämna synpunkter på överförmyndarnämndens tjänstegarantier via e-tjänst om du inte tycker att vi lever upp till garantin. Du kan också höra av dig direkt till överförmyndarenheten via e-post overformyndare@helsingborg.se eller överförmyndarenhetens expeditionstelefon 042-10 67 17.

Det går även bra att skicka ett brev till oss:

Stadsledningsförvaltningen
Överförmyndarenheten
251 89 Helsingborg