Socialnämnden

Socialnämnden har tjänstegarantier inom ärendehantering.

  • Socialnämnden garanterar att berörda ska kontaktas inom sju dagar efter att de informerats om att en utredning ska inledas.
  • Socialnämnden garanterar att handläggningstiden för ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd är högst två månader från det att ärendet är komplett.

Utredning eller inte?

Mottagningen fungerar som socialförvaltningens gemensamma ingång. Mottagningen kan hjälpa dig till en första kontakt, information eller service om vart man kan vända sig i olika frågor gällande sociala tjänster.

Du vänder dig även till mottagningen om du behöver hjälp personligen eller för någon i din familj. Men också om du är orolig för att någon annan person far illa. När en anmälan kommer in gör mottagningen en förhandsbedömning om att inleda en utredning eller inte. En förhandsbedömning ska enligt lag vara klar inom tio dagar. Om det blir en utredning ska en handläggare kontakta dig inom sju dagar. En utredning är en kartläggning och inventering av den enskildes förhållanden och behov.

Handläggning serveringstillstånd

Tillståndsenheten arbetar löpande med handläggningstiderna med syfte att effektivisera och öka rättssäkerheten. Enheten prioriterar ansökningsärenden, där man särskilt bevakar både handläggningen och tiden för denna. Enheten strävar efter att eliminera tidstjuvar och att ha en hög rättssäkerhet.

Om vi inte lever upp till garantin

Socialförvaltningen har inga möjligheter att kompensera dig om garantin inte uppfylls. Avvikelserapportering kommer att ske regelbundet i syfte att förebygga fel och brister och utveckla verksamheten för att säkerställa garantins pålitlighet. Denna återställningsförmåga avser alltså förvaltningens hantering av kritiska händelser och klagomål från medborgarna, att man upptäcker och tar tag i den uppkomna situationen och har förmågan att lösa denna på ett tillfredsställande sätt för medborgaren.

Om du har synpunkter

Du kan lämna synpunkter på socialnämndens tjänstegarantier via e-tjänst om du inte tycker att vi lever upp till garantin.

Du kan också höra av dig till kontaktcenter, telefon: 042-10 50 00. Därifrån blir du kopplad till rätt enhet på socialförvaltningen.

Det går även bra att besöka eller skicka ett brev till:

Socialförvaltningen
Postadress: 251 89 Helsingborg
Besöksadress: Bredgatan 17