Baltic Phytoremediation

Syftet med projektet Baltic Phytoremediation är att sprida kunskap om hur man med grön teknik kan rena förorenad mark i Södra Östersjöområdet.

I projektet sker detta genom att man planterar växter som tar upp föroreningar, vanligtvis metaller och oljor, ur marken. Växterna kan sedan eventuellt användas för bland annat produktion av biogas.

NSR leder ett av projektets piloter, där man vill studera möjligheten att reducera näringsämnena i deponiernas skyddsområden, vilket bör minska nedsmutsningen av yt-lakvatten till närliggande bäck. Man ser också på hur man bäst kan hantera den biomassa som utgörs av de växter som tagit upp växtnäring ur marken. Här kan du läsa mer om projektet Baltic Phytoremediation.

Projektägare: Linnéuniversitetet i Växjö. Från Helsingborg medverkar NSR. Övriga partners är universitet, forskningsinstitut och kommunala bolag I Polen, Litauen och Sverige: Gdańsk tekniska universitet, universitetet I Klaipėda, Gdańsk kommunala avfallsbolag, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry samt Hässleholm Miljö AB (HMAB). Sveriges ambassad i Polen, Roskilde universitet, Lettlands universitet för Livsvetenskap och Teknik samt IUC Syd följer också projektet.

EU-program: Projektet delfinansieras av Interreg South Baltic.

Kontaktperson: Angelika Blom, mejladress Angelika.Blom@nsr.se.

Projektet pågår till den 31 maj 2022.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?