Baltic Smart City Areas for the 21st century (AREA 21)

Huvudsyftet med projektet Baltic Smart City Areas for the 21st century (AREA 21) är att öka energieffektiviteten genom att utveckla, testa och sprida metoder för energiplanering på stadsdistriktsnivå.

Projektet kommer att arbeta med nya instrument, men också nya samverkansformer mellan regionala och lokala offentliga organisationer, energibolag och invånare i planering, beslutsfattande och implementering. Läs mer om Baltic Smart City Areas for the 21st century (AREA 21).

Projektägare: HafenCity University Hamburg. Från Helsingborg medverkar Öresundskraft. Övriga partners är Tampere University of Applied Sciences Ltd, Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University, Kohtla-Järve Town Government, Tartu Regional Energy Agency, City of Tampere, Region Skåne, Free and Hanseatic City of Hamburg, City of Lublin.

EU-program: Projektet finansieras av Interreg Östersjön.

Kontaktperson: Anna Sundberg, Öresundskraft, mejladress Anna.Sundberg@oresundskraft.se.

Projektet pågår till den 31 augusti 2020.

Area 21 logotyp