Biodolomer for Life

Huvudsyftet med projektet Biodolomer for Life är att visa hur fossilbaserade och energiintensiva plast- och förpackningsmaterial kan ersättas med ett nytt material kallat Biodolomer, utvecklat av GAIA Biomaterials. NSR:s roll i projektet är att objektivt utvärdera demonstrationer av produkterna.

Du kan läsa mer om Biodolomer for Life här.

Projektägare: Båstad kommun. Övriga partners är Gaia Biomaterials och NSR.

EU-program: Projektet finansieras av LIFE.

Kontaktperson: Angelika Blom, NSR, mejladress angelika.blom@nsr.se.

Projektet pågår till december 2019.