Biodolomer for Life

Huvudsyftet med projektet Biodolomer for Life är att visa hur fossilbaserade och energiintensiva plast- och förpackningsmaterial kan ersättas med ett nytt material kallat Biodolomer, utvecklat av GAIA Biomaterials. NSR:s roll i projektet är att objektivt utvärdera demonstrationer av produkterna.

Du kan läsa mer om Biodolomer for Life här.

Projektägare: Öresundskraft Kraft&Värme AB. Övriga partners är Gaia Biomaterials och NSR.

EU-program: Projektet finansieras av LIFE.

Kontaktperson: Eva Stål, Öresundskraft Kraft&Värme AB, mejladress Eva.Stal@oresundskraft.se.

Projektet pågår till december 2019.